Hallo, Ik ben
Yemisi

Ik kan bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg. ''

Ik kan bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg.”

Hallo, Ik ben
Yemisi

Ik kan bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg. ”

Yemisi Leliveld

Associate Consultant Life Sciences and Health

“De kans krijgen om ondernemers werkzaam binnen de life sciences te ondersteunen op hun weg naar de implementatie van hun innovatieve technologieën en daar tegelijkertijd heel veel van leren.”
Dát is waar Catalyze voor mij voor staat. Je krijgt vrijheid, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om echte veranderingen door te voeren, op korte termijn voor onderzoeksorganisaties en start-ups en op langere termijn voor de wereld om ons heen.
En dat is precies waar ik naar zocht na mijn bachelor psychobiologie en master in neurobiologie. Ik ben bij Catalyze gestart als Analyst, om vervolgens snel de stap naar Associate Consultant te kunnen maken. Vanaf dag één draai je samen met collega’s je eigen projecten waar je een inkijk krijgt in organisaties en bedrijven binnen de biotech industrie. In de rol van Innovation Consultant leer je in korte tijd hoe het biotech landschap eruit ziet en welke belanghebbenden hierbij betrokken zijn. Heel leerzaam, vooral als je -net zoals ik- vers vanuit de universiteit komt.

In mijn functie als Associate Consultant Life Sciences and Health, help ik bedrijven en onderzoeksgroepen van universiteiten bij het vormgeven van hun subsidieaanvragen. Vaak zie je dat wetenschappers die hun innovatieve ideeën willen verkopen om daarmee financiering op te halen, niet dezelfde taal spreken als subsidieverleners en potentiële investeerders. Het verhaal van de wetenschapper duidelijk en aantrekkelijk op papier zetten, is waar wij binnen Catalyze goed in zijn en daarmee bouwen wij een brug tussen investeerders en wetenschappers/ondernemers.

Vanaf dag één draai je samen met collega’s je eigen projecten ... ''

Vanaf dag één draai je samen met collega’s je eigen projecten ... ''

We stellen de innovatieve technologie van onze klant centraal en ontwikkelen hun ideeën voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten verder in een overtuigende subsidieaanvraag. Hier nemen we elementen in mee zoals marktpotentieel, socio-economische impact en strategieën voor commercialisatie. Een essentieel aspect van dit proces omvat het tot stand brengen van samenwerkingen tussen diverse partijen. Dit is bedoeld om eventuele kennislacunes binnen het project te overbruggen en het project een solide kans van slagen te bieden na toekenning van de subsidie. Het ultieme doel is om in samenwerking met diverse partijen een overtuigende subsidieaanvraag te presenteren aan de subsidieverleners. Op deze manier worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project, waardoor de technologie weer een stap dichter bij implementatie komt. Samenvattend betreft het een zeer dynamisch proces waar je een inkijkje krijgt binnen alle hoeken van het technologische innovatie traject, specifiek voor innovatie binnen de life sciences.

Het inspirerende aspect van mijn werk komt voort uit het samenbrengen en samenwerken met diverse partijen, elk expert binnen hun vakgebied, om een project te vormen, te winnen en zo dichter bij de realisatie van innovatie te komen. Het concreet maken van de potentie van de innovatieve technologieën waar onze klanten aan werken, met verbeteringen in klinische resultaten en kostenbesparingen in de gezondheidszorg als tastbare resultaten, is enorm motiverend. Het verkrijgen van subsidie betekent niet alleen impact voor een bedrijf, maar ook voor de toekomstige patiënt.

Andere verhalen